Reklama

„Jesteśmy sprawdzonym, godnym zaufania partnerem finansowym”

Opublikowano:
Autor:

„Jesteśmy sprawdzonym, godnym zaufania partnerem finansowym” - Zdjęcie główne

Prezes Banku Spółdzielczego Mariola Walendowska

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Promowane Rozmowa z Mariolą Walendowską – Prezesem Banku Spółdzielczego w Pleszewie

 

Rada Nadzorcza powołała panią na stanowisko - prezesa BS w Pleszewie? Czym dla pani jest ta propozycja? Czy zgodziła się pani na to od razu?

Rada Nadzorcza powołała mnie na prezesa zarządu Banku Spółdzielczego w Pleszewie w sierpniu 2020 roku. Po przejściu kilkumiesięcznego procesu rekrutacji, w marcu bieżącego roku, Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na objęcie przeze mnie tego stanowiska. Propozycja Rady Nadzorczej była dla mnie miłym wyróżnieniem, aczkolwiek posiadałam już jedenastoletnie doświadczenie pracy w zarządzie banku. Uważam, że przez ten okres, jak również przez kolejne lata, w których podwyższałam swoje kwalifikacje zawodowe poprzez różnego rodzaju szkolenia oraz szereg studiów podyplomowych, a także pracę na różnych stanowiskach - pokazałam się z jak najlepszej strony. Między innymi to przełożyło się na 100% poparcie mojej kandydatury przez Radę Nadzorczą.  Po propozycji rady miałam około dwa tygodnie na zastanowienie, po którym wyraziłam zgodę.

Poprzedni rok był trudny ze względu na pandemię. W jakiej kondycji jest BS w Pleszewie?

Bank funkcjonuje od czerwca 2020 roku w warunkach obostrzeń wynikających z pandemii COVID-19 oraz obniżonych stóp procentowych. Jednak Bank Spółdzielczy w Pleszewie jest w dobrej sytuacji finansowej. Niezmiennie zwiększa skalę działania i gdyby nie kryzys związany z pandemią sytuacja banku byłaby znacznie lepsza. Wynik finansowy na koniec 2020 roku wynosił 2 143,00 tys. zł, a spadek w stosunku do roku poprzedniego był spowodowany wprowadzonymi przez Radę Polityki Pieniężnej - 3-krotnymi obniżkami stóp procentowych. W związku z niepewnością jutra, klienci banku zostali zmuszeni do zmiany swoich nawyków, tj.: zmniejszyli konsumpcję oraz ograniczyli wszelkie inwestycje, co przełożyło się na mniejsze zainteresowanie kredytami. Zwiększyli natomiast skłonność do oszczędzania, co z kolei przełożyło się na wzrost sumy bilansowej, która wyniosła na koniec 2020 roku 533 567,00 tys. zł, będąc o 17% wyższą w porównaniu z rokiem poprzednim. Fundusze własne, które są jednym z mierników świadczącym o sile i wielkości naszej placówki - wyniosły na koniec roku 61 602,00 tys. zł, co na tle zrzeszenia w którym funkcjonują 192 banki spółdzielcze, daje nam wysokie - 8. miejsce. 

Czy BS posiada jakąś specjalną strategię na ten trudny okres?

Mamy przyjętą strategię działania na lata 2021-2025, która obejmuje także wpływ pandemii COVID-19 i obniżenie stóp procentowych na kondycję placówki. Przygotowani jesteśmy do funkcjonowania w tym trudnym czasie poprzez wprowadzone procedury i mechanizmy, które zadziałały w sposób prawidłowy, a główne cele związane z działaniem nowej rzeczywistości są zbieżne ze standardowymi działaniami - tj.: dbałością o jakość portfela kredytowego, kontrolą kosztów działania oraz rozwojem zaplecza IT. Zrobimy wszystko, aby wprowadzone działania pomogły nam oraz naszym klientom przejść przez ten trudny dla wszystkich czas pandemii.

Czy pandemia pomogła wam przekonać osoby, które nie do końca miały zaufanie do nowoczesnych narzędzi, do stosowania płatności kartą czy operacji internetowych? Do zmiany swoich nawyków?

Tak, czas pandemii przekonał sporo naszych klientów do nowoczesnej formy współpracy. Mamy do zaoferowania w tym zakresie szereg produktów, między innymi aplikację mobilną, usługę moje ID, system przelewów natychmiastowych Express Elixir oraz systemy płatności mobilnych takie jak Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay, które pozwalają płacić kartą przy użyciu telefonu komórkowego, bądź smartwatch’a.

Czy to spowodowało, że model BS postrzegany dotychczas jako tradycyjny zaczyna się zmieniać?

Jak najbardziej, szybki rozwój technologii informatycznej zmienia konkurencyjność. Aby odnieść sukces i odpowiedni rozwój, bank dąży do tego, aby rozwijać w równym stopniu trzy podstawowe czynniki: poziom usług, technologię i jakość informacji. W związku z tym musimy nadążyć za nowoczesnością, przyciągając w ten sposób młode pokolenie. Modernizacja zasobów informatycznych zapewni świadczenie nowoczesnych usług bankowych przy równoczesnym zachowaniu tradycyjnego modelu obsługi klienta.  

Jesteście bankiem lokalnym. Waszą misją jest także wspieranie przedsięwzięć lokalnych. Czy nadal na to stawiacie?

Oczywiście. Bank nadal będzie podejmował działania na rzecz promowania pozytywnego wizerunku - jako sprawdzonego i godnego zaufania partnera finansowego w rozwoju lokalnym. Bank był, jest i będzie liderem w świadczeniu usług finansowych dla środowisk lokalnych, a także promotorem przedsiębiorczości wspierając przedsięwzięcia rozwojowe gmin i środowisk wiejskich.

Jak pani ocenia kadrę BS w Pleszewie? 

Na sukces pracuje wysoko wykwalifikowana kadra, wyposażona w odpowiednie zaplecze techniczne, stosująca nowoczesne technologie.  W okresie ciągłych zmian prawnych zachodzących w otoczeniu banku i wprowadzania nowych rozwiązań, pracownicy muszą korzystać z różnych systemów dokształcania. Wyksztalcenie wyższe posiada w banku 60% pracowników, czyli 50 osób. Dziesięciu pracowników posiada wykształcenie podyplomowe bankowe, a ilość osób z wykształceniem średnim - to 27. Ogółem zatrudniamy ponad 80 osób - z czego 75% to kobiety. Podkreślić należy, że jest to zjawisko powszechne w  bankowości spółdzielczej. 

Czy wprowadzi pani rewolucyjne zmiany?

W ostatnim czasie wprowadzono już pewne zmiany w zakresie struktury organizacyjnej, dostosowując je do założeń przyjętych w aktualnej strategii działania banku na najbliższe lata, jednak nie można ich nazwać rewolucyjnymi. Zakładamy zwiększenie skali działania oraz polepszenie parametrów efektywnościowych, w tym zwiększenie jego bezpieczeństwa. Będziemy nadal funkcjonować w ramach Zrzeszenia SGB oraz pozostaniemy uczestnikiem Systemu Ochrony Instytucjonalnej IPS SGB.

Jaka jest pani wizja funkcjonowania BS w Pleszewie? 

Chcemy pozostać liczącym się na rynku lokalnym efektywnym bankiem, prowadzącym działalność o uniwersalnym charakterze, który współpracuje z innymi uczestnikami Grupy SGB S.A., wykorzystując jej potencjał i wzmacniając jej wizerunek. Wizja ta zostanie sukcesywnie wdrażana, a jej wyniki będą na bieżąco przez zarząd monitorowane. Zależy nam na wykreowaniu wizerunku firmy dbającej o klienta, dlatego też wspierając swoich dotychczasowych oraz potencjalnych - nowych klientów -  zastosujemy bezpośredni kontakt oraz elastyczne i indywidulane podejście, oczywiście w granicach bezpieczeństwa biznesowego.

Jakie jest pani doświadczenie zawodowe?

Pracę w Banku Spółdzielczym w Pleszewie rozpoczęłam 1 lipca 1995 roku w oddziale w Gołuchowie na stanowisku obsługi klienta. Od 1996 roku pracę kontynuowałam w oddziale w Czerminie - przez pewien czas na tym samym stanowisku, po czym zostałam skierowana do pracy w wydziale kredytów. Miło wspominam tamten okres. W styczniu 2000 roku przeniesiono mnie do centrali - gdzie zajmowałam stanowisko specjalisty w wydziale kredytów i windykacji, obsługując klientów z sektora biznesowego. Od czerwca 2006 roku do stycznia 2018 roku pełniłam funkcję członka zarządu, sprawując nadzór nad działem ekonomicznym oraz zespołem zarządzania ryzykami. W latach 2018-2021 pełniłam funkcję kierownika zespołu kontroli wewnętrznej, następnie koordynatora ds. handlowo-operacyjnych. Ponadto miałam powierzone funkcje administratora bezpieczeństwa informacji rek. D oraz koordynatora przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. 

Nie samą bankowością człowiek żyje. Czy poza zawodowymi zainteresowaniami ma pani czas na hobby?

Tak oczywiście, mam czas na hobby. Lubię aktywność fizyczną, którą zwiększam szczególnie w okresie letnim dużo spacerując i jeżdżąc na rowerze. Jestem mamą trójki dzieci, dwoje z nich założyło już swoje rodziny i obdarzyło mnie wnuczętami, które są całym moim światem. Bardzo lubię spędzać z nimi każdą wolną chwilę. A gdy zdarzają się dłuższe chwile  wypoczynku - wspólnie z mężem i najmłodszą córką, uczennicą pleszewskiego liceum, lubimy podróżować, dzięki czemu mieliśmy okazję poznać wiele pięknych miejsc i osób zarówno w Polsce jak i na świecie.

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE