Reklama

Powiat pleszewski. Jesteś przedsiębiorcą? Ruszyła tarcza antykryzysowa 9.0. Kto może się starać? Jakie warunki trzeba spełnić?

Opublikowano: Ostatnia modyfikacja:
Autor:

Powiat pleszewski. Jesteś przedsiębiorcą? Ruszyła tarcza antykryzysowa 9.0. Kto może się starać? Jakie warunki trzeba spełnić? - Zdjęcie główne

Powiat pleszewski. Jesteś przedsiębiorcą? Ruszyła kolejna odsłona tarczy antykryzysowej 9.0.

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Praca Mikro- i mali przedsiębiorcy od 26 kwietnia będą mogli ubiegać się o dotacje na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności. Wszystko w ramach tzw. tarczy antykryzysowej 9.0.

Od najbliższego poniedziałku - 26 kwietnia - Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie ogłasza nabór wniosków w ramach tzw. tarczy antykryzysowej 9.0.

- Rozpoczyna się realizacja kolejnej, dziewiątej odsłony tarczy antykryzysowej. O dotację przedsiębiorcy będą mogli wnioskować od 26 kwietnia do 31 sierpnia, w każdym miesiącu maksymalnie jeden wniosek – informuje Piotr Janiak, dyrektor PUP w Pleszewie. 

Tarcza antykryzysowa 9.0. Co zmieni się podczas najnowszego naboru?

- Po pierwsze nastąpi rozszerzenie zakresu podmiotowego o 17 nowych branż tj. przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w branży sprzedaży detalicznej (sprzęt komputerowy, telekomunikacyjny, audiowizualny, oprogramowanie, wyroby tekstylne, metalowe, szkło, farby, dywany, chodniki, pokrycia podłogowe i ścienne, elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego, meble, sprzęt oświetleniowy, sprzęt sportowy, gry, zabawki, kosmetyki i artykuły toaletowe, zegarki i biżuteria) branży wypożyczania i dzierżawy artykułów użytku osobistego i domowego, wynajmu maszyn, usług fryzjerskich i kosmetycznych, a także w branży pasażerskiego transportu lotniczego – wylicza Piotr Janiak.

Po drugie, jak dodaje, uwzględniono postulat Urzędów Pracy zmieniając termin, w którym dokonuje się oceny oznaczenia głównego PKD i weryfikacji ewentualnego zawieszenia działalności przedsiębiorcy.

- Termin ten został przesunięty z 30 listopada 2020 r. na  31 marca 2021 r. Dzięki temu większa liczba przedsiębiorców będzie mogła skorzystać ze wsparcia – zaznacza dyrektor PUP w Pleszewie.

Po trzecie zmieniono liczbę dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy prowadzących działalność w określonych branżach, do których może być uprawniony przedsiębiorca. Dotacji będzie można udzielić od jednego do pięciu razy w zależności od branży. 

- Ale uwaga, do liczby tej wliczamy wszystkie wnioski z tarczy 7.0 oraz 8.0 złożone od 1 lutego 2021 r. Liczbę dotacji pomniejsza się o liczbę dotacji udzielonych mikroprzedsiębiorcy albo małemu przedsiębiorcy na podstawie poprzedniego rozporządzenia z dnia 26 lutego. Jeśli zatem przedsiębiorca na podstawie rozporządzenia z dnia 26 lutego otrzymał już dwie dotacje, a na podstawie aktualnych przepisów przysługuje mu ich łącznie pięć, to w praktyce będzie mógł starać się o jeszcze trzy – wyjaśnia Piotr Janiak.

Tarcza antykryzysowwa 9.0. Kto może starać się o dotację?

Prawo do dotacji będą mieć przedsiębiorcy o PKD:

JEDNOKROTNIE

 • 47.41.Z - Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.42.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.43.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.51.Z  - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.52.Z - Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.53.Z - Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.54.Z - Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.59.Z - Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.64.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.65.Z - Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.75.Z - Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 
 • 47.77.Z - Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 77.29.Z - Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
 • 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 96.02.Z - Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
 • 96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
DWUKROTNIE:

 • 47.81.Z - Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
 • 47.82.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
 • 47.89.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
TRZYKROTNIE

 • 47.71.Z - Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.72.Z - Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
CZTEROKROTNIE

 • 91.02.Z -Działalność muzeów
PIĘCIOKROTNIE

 • 49.39.Z - Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
 • 51.10.Z - Transport lotniczy pasażerski
 • 52.23.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy
 • 55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • 55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
 • 55.30.Z - Pola kempingowe (wyłączając pole dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
 • 56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
 • 56.10.B- Ruchome placówki gastronomiczne
 • 56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
 • 56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
 • 56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów
 • 59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 • 59.12.Z - Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
 • 59.13.Z - Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 • 59.14.Z - Działalność związana z projekcją filmów
 • 59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
 • 74.20.Z - Działalność fotograficzna
 • 77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
 • 79.11.A - Działalność agentów turystycznych
 • 79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki
 • 79.90.A - Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
 • 79.90.C- Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 • 85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
 • 85.53.Z - Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
 • 85.59.A - Nauka języków obcych
 • 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 86.10.Z - Działalność szpitali w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej
 • 86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna
 • 86.90.D - Działalność paramedyczna
 • 90.01.Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
 • 90.02.Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
 • 90.04.Z - Działalność obiektów kulturalnych
 • 93.11.Z - Działalność obiektów sportowych
 • 93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
 • 93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem
 • 93.21.Z - Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
 • 93.29.A - Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni
 • 93.29.B - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
 • 96.01.Z - Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
 • 96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.
CZYTAJ TAKŻE: Najnowsze oferty pracy z PUP w Pleszewie. Zobacz, kogo szukają obecnie firmy z powiatu pleszewskiego

Pleszew. Tarcza antykryzysowa 9.0. Warunki wsparcia

To nie koniec. Jak informuje dyrektor PUP w Pleszewie, po czwarte, podobnie jak poprzednio, warunkiem otrzymania wsparcia będzie wykazanie spadku przychodu o 40%. 

- Przedsiębiorca wnioskujący o pomoc będzie musiał porównać miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku. Składając wniosek w maju, można porównać  kwiecień 2021r. do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r., lub we wrześniu 2020 r  - opisuje Piotr Janiak.

Po piąte we wniosku o dotację składanym od 26 kwietnia 2021 r. nie można wskazać miesiąca, w którym nastąpił spadek przychodów, jeżeli ten sam miesiąc został wskazany we wniosku, na podstawie którego została udzielona dotacja wcześniej.  

Po szóste jeśli przedsiębiorca złożył wniosek w kwietniu br. przed wejściem tego rozporządzenia w życie, nie może złożyć w kwietniu br. drugiego wniosku po wejściu tego rozporządzenia w życie.

- Kolejny wniosek może złożyć w maju, o ile nie wyczerpał maksymalnej liczby wniosków zgodnie z posiadanym przeważającym PKD – tłumaczy dyrektor PUP w Pleszewie.

Po siódme wnioskodawca nie może mieć zawieszonej działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 31 marca 2021 r. oraz w dniu składania wniosku.

Po ósme przedsiębiorca wylicza spadek przychodów w odniesieniu do całości przychodów z działalności gospodarczej, a nie jedynie w części oznaczonej określnym kodem PKD.

Po dziewiąte dotację dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców można łączyć z innymi formami wsparcia ze środków publicznych. Jednocześnie co ważne o dotację będzie mógł ubiegać się podmiot, który uzyskał m.in. pożyczkę na podstawie art. 15zzd ustawy oraz dotację na podstawie art. 15zze4 ustawy.

- Ale uwaga! Nie można przeznaczyć dwóch lub więcej rodzajów dofinansowania ze środków publicznych na pokrycie tych samych kosztów – podkreśla Piotr Janiak.

I w końcu po dziesiąte o dotację mogą ubiegać się także ci mikroprzedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają i nigdy nie zatrudniali pracowników.

Pleszew. Tarcza antykryzysowa 9.0. Wnioski tylko elektronicznie

UWAGA! Wniosek o udzielenie dotacji będzie można składać wyłącznie w formie elektronicznej od dnia 26 kwietnia 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r. poprzez platformę praca.gov.pl, do Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie, po ogłoszeniu naboru na stronie pleszew.praca.gov.pl przez Dyrektora PUP oraz uruchomieniu przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii użyteczności w postaci elektronicznego formularza wniosków, po opatrzeniu ich kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym. 

Wnioski złożone w wersji papierowej zgodnie z zapisem rozporządzenia nie będą rozpatrywane – przypomina Piotr Janiak.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie   pod numerem Infolinii tarczy antykryzysowej 517-255-350  oraz 62 742 74 25, wew. 275,276,277 w godzinach 7.00 do 17.00.

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE

Komentarze (0)
Wczytywanie komentarzy