Reklama

Lawina krytyki spadła na głowę Marka Zdunka. Za co dostało się wójtowi Gołuchowa? I czy słusznie? [ZDJĘCIA]

Opublikowano: Aktualizacja: 
Autor:

Lawina krytyki spadła na głowę Marka Zdunka. Za co dostało się wójtowi Gołuchowa? I czy słusznie? [ZDJĘCIA] - Zdjęcie główne

Lawina krytyki spadła się na głowę Marka Zdunka podczas sesji w Gołuchowie

Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

Wiadomości Lawina krytyki spadła na głowę Marka Zdunka. Wójtowi dostało się za brak wizji rozwoju gminy i kampanijny charakter realizowanych inwestycji. To główne zarzuty, które padły pod jego adresem ze strony jednego mieszkańca Kościelnej Wsi.

Ocena pracy wójta Gołuchowa za poprzedni rok – to zawsze ważna kwestia. I najczęściej słyszy on wiele pozytywnych słów pod swoim adresem. Te najcieplejsze padają z ust radnych koalicji.

Pochwały dla wójta Gołuchowa 

– Uważam, że w naszej gminie dzieje się dużo lepiej – ocenił radny Roman Rauhut po wysłuchaniu raportu o stanie gminy za 2021 rok.

- Mówię to na przykładzie moich miejscowości Krzywosądów i Żychlin – dodał.

Prawie zbieżną ocenę miał Artur Tomczyk.

– Ale jedna kwestia nie pozwala mi się cieszyć, tak jak pan Roman. Zabrakło mi konkretnych działań w kwestii wylewania Strugi w Kościelnej Wsi (Struga na terenie Kościelnej Wsi od lat zalewa posesje mieszkańców - przy. red.). To mnie nurtuje – przyznał rajca.

Podobne wątpliwości miał Adam Gramala.

- Najważniejsza jest deklaracja wójta, że będzie załatwiona ta sprawa. Resztę pomińmy milczeniem – stwierdził radny.

Z kolei Anna Miklaszewska była niepocieszona faktem, że w raporcie nie znalazła się inwestycja dotycząca budowy żłobka w Kościelnej Wsi.

- Byłam tam niedawno z przewodniczącym na terenie szkoły i myślę, że znaleźliśmy odpowiednią lokalizację. Mam nadzieję, że w przyszłorocznym raporcie żłobek już będzie – sugerowała.

Padały też konkretne pytania.

- Chciałbym dopytać o osiedle z Złote Łąki, na jakim etapie jest sprawa wykupu gruntu, któremu byłem przeciwny, pod drogę wewnętrzną na osiedlu - dociekał radny.

W odpowiedzi usłyszał, że drogi - zgodnie z uchwałą rady - zostały wykupione. 

Zarzuty pod adresem wójta Zdunka 

Głos w debacie nad raportem o stanie gminy zabrał również mieszkaniec Kościelnej Wsi.

– Zajmuję głos jako przedstawiciel mieszkańców, ponieważ abym mógł dzisiaj wystąpić musiałem zebrać odpowiednią liczbę podpisów – oświadczył Dawid Przespolewski.

Nie krył, że na obradach pojawił się po to, aby ocenić pracę wójta.  Jak się okazało miał trzy zarzuty. Po pierwsze – jak stwierdził - wójt nie wykonuje zadań, o których mowa w ustawie o samorządzie gminnym.

- Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym, a wójt organem wykonawczym. Oznacza to tyle, że rada ma uchwalać prawo, wójt ma je wykonywać. Ale rada ma również kontrolować działalność wójta  - precyzował.

I oznajmił, że jego zdaniem w Gołuchowie to nie funkcjonuje.

- W dużej części jest to spowodowane słabością rady - rządzącej koalicji i prezydium rady – ocenił. 

Przypomniał zebranym, że załącznikiem do raportu o stanie gminy była lista uchwał podjętych przez radnych i wykonanych przez wójta.

-  Nigdzie nie znalazłem wykazu uchwał niewykonanych. Przykładem jest uchwała w sprawie budowy sali sportowej przy zespole szkolno – przedszkolnym w Tursku - wskazywał. 

Brak wizji na rozwój gminy Gołuchów?

To był jednak dopiero początek. Zdaniem mieszkańca Kościelnej Wsi nie istnieje wizja rozwoju Gołuchowa.

- Gdy zaczynała się ta kadencja w 2018 roku Wieloletni Plan Finansowy przewidywał, że gmina spłaci swój dług w 2026, a w 2022 - czyli obecnym - będzie to 9 mln zł – wyliczał Dawid Przespolewski. 

W aktualnym planie spłata długu następuje dopiero w 2029r.

- A w roku 2022 kiedy miało być 9 mln, planowane jest ponad 16 mln. Coś jest nie tak. Pokazuje to upadek polityki „bierzmy kredyt, bo tanio, aż żal nie brać” (…) Budżet się spina, bo budżet pokazuje jeden rok, a prawdę pokazuje dopiero WPF – wskazywał.

I wyliczał, że tak naprawdę w każdym obszarze działalności samorząd ponosi klęskę od promocji i kultury, po oświatę i gospodarkę komunalną, na pomocy społecznej kończąc.

Kampanijny rozwój Gołuchowa? 

Wedle oceny Dawida Przespolewskiego tzw. rozwój gminy jest – jak  to ujął – wyborczy, a nie zrównoważony.

- Właściwie nie tyle wyborczy, co kampanijny – sprecyzował mieszkaniec Kościelnej Wsi. - Można sobie przeanalizować wartość inwestycji w ciągu ostatnich lat. Oczywiście przypadkowo najwyższa była w roku 2018 - wtedy, kiedy były wybory samorządowe – dodawał.

I apelował.

- Trzeba skończyć z bylejakością. Potrzebujemy zarządcy z wizją rozwoju, a nie administratora, który gasi punktowe pożary – nawoływał. 

Po czym nie czekając na odpowiedź wójta – którego niejako wywołał swoim wystąpieniem do tablicy - opuścił salę – oznajmiając wprost.

- Znam tą urzędniczą nowomowę. Dlatego nie jestem zainteresowany tłumaczeniem ze strony wójta.

Ten jednak po wyjściu mieszkańca Kościelnej Wsi z sali obrad odniósł się do jego wystąpienia, nie zgadzając sie z żadnym z ww. zarzutów. 

Ostatecznie wójt Gołuchowa - Marek Zdunek otrzymał i absolutorium, i votum zaufania. Ale wśród radnych jednomyślności nie było. 

 

PONIŻEJ PRZECZYTACIE WYWIAD Z WÓJTEM, KTÓRY ODPOWIADA NA ZARZUTY MIESZKAŃCA:

 

„Nic nie jest dane raz na zawsze”

Rozmowa z Markiem Zdunkiem – wójtem gminy Gołuchów 

Jest pan  administratorem, który gasi punktowe pożary czy zarządcą z wizją rozwoju gminy? Czy takowa w ogóle istnieje? 

Zawsze byliśmy wśród tych gmin, które należały do czołówki - jeśli chodzi o rozwiązania i inicjatywy inwestycyjne. Już na początku lat 90-tych, kiedy rozpoczynałem pracę, byliśmy pierwszą gminą w województwie kaliskim, która została w pełni zwodociągowana oraz wśród sześciu pierwszych gmin, które przejęły oświatę. Będąc Przewodniczącym Zarządu Związku Gmin Ziemi Pleszewskiej doprowadziłem do budowy gazociągu wysokiego ciśnienia  Kalisz – Pleszew, co umożliwiło gazyfikację gmin powiatu pleszewskiego. Ponadto w latach 2004 – 2006 byłem wśród czterech wójtów, burmistrzów województwa wielkopolskiego, którzy reprezentowali samorządy województwa w Komitecie Sterującym Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego opiniującym wnioski o fundusze przedakcesyjne. Dodam, że wybrany zostałem z drugim wynikiem w tajnym głosowaniu samorządowców województwa wielkopolskiego.

To przeszłość. A jak jest teraz? 

Szereg zrealizowanych inwestycji spowodował, że jeszcze w tym roku do mieszkańców już posiadających dostęp do kanalizacji dołączą kolejni. I łącznie około 75% mieszkańców gminy będzie miało umożliwiony dostęp do kanalizacji sanitarnej, co jest rzadkością wśród terenów wiejskich. Dalej - ilość ścieżek rowerowych, które posiada gmina stawia nas również w czołówce. Posiadamy cztery hale sportowe, z których szczególnie dwie: w Gołuchowie i Kościelnej Wsi - są bardzo funkcjonalne, dobrze wykonane, a przy tym posiadające wysokie walory architektoniczne. Mamy bardzo dobrze wyposażone jednostki OSP i co najmniej dobry stan dróg zarządzanych przez gminę. Wybudowaliśmy w ostatnim czasie instalacje fotowoltaiczne przy oczyszczalni, szkołach oraz większości ujęć wodnych, które również są systematycznie modernizowane tak, by mieszkańcy nie odczuwali problemów w dostawie wody pitnej. Gmina stwarza również dobre warunki dla inwestorów. Dowodem są nowoczesne zakłady z setkami miejsc pracy, które przeniosły się do nas z innych gmin. Na szczególne podkreślenie, w moim odczuciu, zasługuje inicjatywa rozbiórki istniejącej remizy i świetlicy - celem wybudowania w tym miejscu nowoczesnej remizy wraz domem kultury i salą koncertową. Również jako perspektywiczny ocenić należy plan rozbudowy oczyszczalni, w sytuacji kiedy ta obecnie działająca, funkcjonuje bardzo dobrze. Co najistotniejsze w tym wszystkim - na obie te inwestycje pozyskaliśmy już dotacje, łączne w wysokości 16,5 mln. To z kolei stawia nas w czołówce gmin w kraju jeśli chodzi o ilość pozyskanych pieniędzy z zewnątrz w przeliczeniu na mieszkańca. Żadna z wymienionych przeze mnie inwestycji nie ma charakteru „gaszenia pożaru” jak powiedziano na sesji. Wynikają one z myślenia perspektywicznego, strategicznego i wybiegającego w przyszłość. Można więc autora powyższych wypowiedzi zapytać - czy takie działania mógłby inicjować wójt nie posiadający wizji rozwoju.

Ze strony mieszkańca Kościelnej Wsi padło również inne stwierdzenie, że rozwój gminy - jeśli takowy istnieje - ma charakter wyborczy? Największa wartość realizowanych inwestycji była rzeczywiście w roku 2018, czyli tym  wyborczym. 

Wysokie wydatki inwestycyjne w roku 2018 wynikały z tego, że budowana była m.in. w tym okresie sala sportowa wraz z salami dydaktycznymi w Kościelnej Wsi. 

Dlaczego akurat wtedy?

W pierwszej połowie 2017 roku decyzją zarządu naszego województwa otrzymaliśmy dotację na budowę. Niezwłocznie ogłosiliśmy przetarg na jej wykonanie, który rozstrzygnięty został w lipcu 2017 roku, a budowa rozpoczęła się w tym samym roku - we wrześniu. Naturalną koleją rzeczy było to, że największe wydatki poniesione zostały w roku 2018. Tak więc - to nie od wójta ani od ówczesnej rady, ale od zarządu województwa wielkopolskiego zależał termin realizacji tego zadania. 

Podobnie będzie w przypadku realizacji budowy remizy z domem kultury oraz oczyszczalni.

Owszem. Szczyt wydatków przypadnie na lata 2023/2024, czyli też obejmie rok wyborczy. Ale to przecież nie wójt ustalał termin ogłoszenia naboru z Polskiego Ładu na te zadania, tylko - jak wszyscy wiemy - premier.

Brak zrównoważonego rozwoju - to kolejny zarzut. Czy na terenie gminy Gołuchów są miejscowości „zapomniane” i takie, które są faworyzowane? 

Szkoda, że mieszkaniec Kościelnej Wsi kierujący te zarzuty pod moim adresem nie wymienił wsi, które ma na myśli, bo mógłbym odpowiedzieć bardziej precyzyjnie. W moim odczuciu nie wymienił ich, bo takich po prostu nie ma.

Zarzucono panu też, że jako wójt nie wykonuje pan ustawowych zadań o których mowa w ustawie o samorządzie gminnym. Jako przykład Dawid Przespolewski podał fakt, niewykonania uchwały dotyczącej budowy sali sportowej przy szkole w Tursku – pisaliśmy o tym ostatnio na naszych łamach. Jak pan się do tego odniesie?

Możemy tu mówić o uchwale intencyjnej, podjętej przez poprzednią radę. Kłania się tu trochę brak właściwej znajomości tematu, w tym kompetencji i uprawnień wójta, a przede wszystkim faktu jednoosobowej odpowiedzialności wójta za finanse gminy. Powyższa uchwała ma charakter czysto intencyjny, a więc wskazuje zamiar, kierunek inwestycyjny istotny z punktu widzenia rady, a samo niewybudowanie sali w tej kadencji nie świadczy o niewykonaniu uchwały. Intencja rady wymaga weryfikacji w różnych obszarach tj. pod względem finansowym, czy organizacyjnym. Z powyższych wyjaśnień jednoznacznie wynika, że zarzuty mieszkańca Kościelnej Wsi są nietrafione i nie mają nic wspólnego z naszą gołuchowską rzeczywistością.

Otrzymał pan votum zaufania i absolutorium.  Część radnych wstrzymała się jednak od głosu? Spodziewał się pan tego?

To, że sześciu radnych wstrzymało się przy uchwale dotyczącej udzielenia mi votum zaufania - to jest ich święte prawo. Inna sytuacja występuje przy głosowaniu uchwał dotyczących zatwierdzenia wykonania budżetu oraz udzielania absolutorium. Te głosowania mają charakter merytoryczny, wręcz matematyczny. Tu ocenia się wykonanie budżetu. Jeśli budżet jest wykonany prawidłowo, co w naszym przypadku potwierdziła Regionalna Izba Obrachunkowa wydając opinię pozytywną, niegłosowanie za uchwałą nie miało podstaw merytorycznych. Nieprzypadkowo w wywiadzie dla „Życia Pleszewa” sprzed kilku miesięcy stwierdziłem, że przez trzy lata uzyskiwałem votum zaufania i absolutorium jednogłośnie - dodając, że nic nie jest dane raz na zawsze. Spodziewałem się takiej postawy kolegów z Klubu Niezależnych - co w mojej ocenie podyktowane jest właśnie zbliżającymi się wyborami i chęcią zaistnienia w przestrzeni publicznej. Nie będę zdziwiony jeśli podobnych zachowań będzie coraz więcej.

 

Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE

Komentarze (0)

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.

Wczytywanie komentarzy