Reklama

Ruszył konkurs na nowego dyrektora szkoły w Lenartowicach [ZDJĘCIA]

Opublikowano: Ostatnia modyfikacja:
Autor:

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Wiadomości Władze Pleszewa ogłosiły konkurs na nowego dyrektora szkoły w Lenartowicach. Do kiedy trwa przyjmowanie zgłoszeń? Jakie kryteria trzeba spełnić?

Władze Pleszewa ogłosiły konkurs na dyrektora szkoły w Lenartowicach. Przypomnijmy: dotychczasowa dyrektor, Anna Sierecka, złożyła w kwietniu wypowiedzenie z pracy - z trzymiesięcznym wypowiedzeniem.

Obowiązki dotychczasowej szefowej placówki w Lenartowicach przejęła wicedyrektor Marta Ignasiak-Pawlak.

Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły w Lenartowicach 

Otwartym pozostawała kwestia wyłonienia nowej osoby na stanowisko dyrektora. Władze Pleszewa zaznaczały nam niedawno, że analizują możliwości prawne związane z całą procedurą, skupiając się jednak przede wszystkim na trwających wówczas egzaminach ósmoklasistów.

Ostatecznie, jak się dowiedzieliśmy, zgodnie z zarządzeniem wydanym przez burmistrza 25 maja, ogłoszono nowy konkurs na wspomniane stanowisko.

Zgodnie z wydanym zarządzeniem zgłoszenia do konkursu na dyrektora szkoły w Lenartowicach przyjmowane będą do 15 czerwca w siedzibie urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie.

Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły w Lenartowicach - jakie trzeba spełnić warunki?

Zgodnie z obowiązującym prawem stanowisko dyrektora placówki, w skład której wchodzi Szkoła Podstawowa i Publiczne Przedszkole może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

 1. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce;
 2. ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
 3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
 4. uzyskał: co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni - przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora;
 5. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 6. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
 7. nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
 8. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 9. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
 10. nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ((Dz. U. z 2021 r. poz. 289 z późn. zm.);
 11. w przypadku cudzoziemca - posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672), ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.
Stanowisko dyrektora zespołu, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa i Publiczne Przedszkole (z wyjątkiem specjalnych), może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:

 • posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela danej szkole podstawowej, oraz
 • spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt 2-11.
3. Do konkursu może przystąpić także osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia wymagania określone w § 6 rozporządzenia oraz nauczyciel, który spełnia wymagania określone w § 12 rozporządzenia.

Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udziela Wydział Edukacji Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie pod nr tel. (62) 7428 311

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE

Komentarze (0)

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.

Wczytywanie komentarzy